TV Sockets

MK K14321POCB

MK Edge Polished Chrome TV Socket Isolated

£62.30 ex. vat £74.76 inc. vat

MK K14320POCB

MK Edge Polished Chrome TV Socket Non Isolated

£28.83 ex. vat £34.60 inc. vat

MK K14325POCB

MK Edge Polished Chrome TV Satellite Socket

£32.63 ex. vat £39.16 inc. vat

MK K14322POCB

MK Edge Polished Chrome TV / FM Diplexer

£53.83 ex. vat £64.60 inc. vat