TV Sockets

MK K14321POCB

MK Edge Polished Chrome TV Socket Isolated

£72.85 ex. vat £87.42 inc. vat

MK K14320POCB

MK Edge Polished Chrome TV Socket Non Isolated

£33.71 ex. vat £40.45 inc. vat

MK K14325POCB

MK Edge Polished Chrome TV Satellite Socket

£38.15 ex. vat £45.78 inc. vat

MK K14322POCB

MK Edge Polished Chrome TV / FM Diplexer

£62.94 ex. vat £75.53 inc. vat