TV Sockets

MK K14321POCB

MK Edge Polished Chrome TV Socket Isolated

£43.71 ex. vat £52.45 inc. vat

MK K14320POCB

MK Edge Polished Chrome TV Socket Non Isolated

£20.22 ex. vat £24.26 inc. vat

MK K14325POCB

MK Edge Polished Chrome TV Satellite Socket

£22.89 ex. vat £27.47 inc. vat

MK K14322POCB

MK Edge Polished Chrome TV / FM Diplexer

£37.76 ex. vat £45.31 inc. vat