Airflow Modules & Switches

Airflow ICON TM

Airflow Icon TM Airflow Icon Fan Timer Module

£12.21 ex. vat £14.65 inc. vat

Airflow ICON HTM

Airflow ICON HTM Airflow Icon Fan Humidistat Pullcord and Timer Module

£28.00 ex. vat £33.60 inc. vat

Airflow ICON PRHTM

Airflow Icon PRHTM Airflow Icon Fan PIR Humidistat and Timer Module

£60.45 ex. vat £72.54 inc. vat

Airflow ICON HTS

AID ICON HTS Low Voltage Airflow Icon Fan Humidistat Pullcord and Timer Module

£26.76 ex. vat £32.11 inc. vat

Airflow ICON PRTM

Airflow Icon PRTM Airflow Icon Fan PIR and Timer Module

£55.18 ex. vat £66.22 inc. vat

Airflow ICON PRTS

Airlfow PRTS Low Voltage Airflow Icon Fan PIR and Timer Module

£56.31 ex. vat £67.57 inc. vat

Airflow ICON PRHTS

Low Voltage Airflow Icon Fan PIR Humidistat and Timer Module

£56.38 ex. vat £67.66 inc. vat

Airflow ICON PCM

Airflow Icon PCM Airflow Icon Fan Pull Cord Module

£10.33 ex. vat £12.40 inc. vat

Airflow ICON PCS

Low Voltage Airflow Icon Fan Pull Cord Module

£10.33 ex. vat £12.40 inc. vat

Airflow ICON PCTS

Low Voltage Airflow Icon Fan Pull Cord and Timer Module

£19.13 ex. vat £22.96 inc. vat