Airflow Modules & Switches

Airflow ICON TM

Airflow Icon TM Airflow Icon Fan Timer Module

£12.69 ex. vat £15.23 inc. vat

Airflow ICON HTM

Airflow ICON HTM Airflow Icon Fan Humidistat Pullcord and Timer Module

£29.11 ex. vat £34.93 inc. vat

Airflow ICON PRHTM

Airflow Icon PRHTM Airflow Icon Fan PIR Humidistat and Timer Module

£62.87 ex. vat £75.44 inc. vat

Airflow ICON HTS

AID ICON HTS Low Voltage Airflow Icon Fan Humidistat Pullcord and Timer Module

£27.83 ex. vat £33.39 inc. vat

Airflow ICON PRTM

Airflow Icon PRTM Airflow Icon Fan PIR and Timer Module

£57.38 ex. vat £68.86 inc. vat

Airflow ICON PRTS

Airlfow PRTS Low Voltage Airflow Icon Fan PIR and Timer Module

£58.56 ex. vat £70.27 inc. vat

Airflow ICON PRHTS

Low Voltage Airflow Icon Fan PIR Humidistat and Timer Module

£58.63 ex. vat £70.35 inc. vat

Airflow ICON PCM

Airflow Icon PCM Airflow Icon Fan Pull Cord Module

£10.74 ex. vat £12.89 inc. vat

Airflow ICON PCS

Low Voltage Airflow Icon Fan Pull Cord Module

£10.74 ex. vat £12.89 inc. vat

Airflow ICON PCTS

Low Voltage Airflow Icon Fan Pull Cord and Timer Module

£19.90 ex. vat £23.87 inc. vat