Airflow Modules & Switches

Airflow ICON TM

Airflow Icon TM Airflow Icon Fan Timer Module

£12.13 ex. vat £14.56 inc. vat

Airflow ICON HTM

Airflow ICON HTM Airflow Icon Fan Humidistat Pullcord and Timer Module

£27.85 ex. vat £33.42 inc. vat

Airflow ICON PRHTM

Airflow Icon PRHTM Airflow Icon Fan PIR Humidistat and Timer Module

£58.38 ex. vat £70.06 inc. vat

Airflow ICON HTS

AID ICON HTS Low Voltage Airflow Icon Fan Humidistat Pullcord and Timer Module

£25.84 ex. vat £31.01 inc. vat

Airflow ICON PRTM

Airflow Icon PRTM Airflow Icon Fan PIR and Timer Module

£53.28 ex. vat £63.94 inc. vat

Airflow ICON PRTS

Airlfow PRTS Low Voltage Airflow Icon Fan PIR and Timer Module

£57.64 ex. vat £69.17 inc. vat

Airflow ICON PRHTS

Low Voltage Airflow Icon Fan PIR Humidistat and Timer Module

£54.44 ex. vat £65.33 inc. vat

Airflow ICON PCM

Airflow Icon PCM Airflow Icon Fan Pull Cord Module

£10.28 ex. vat £12.34 inc. vat

Airflow ICON PCS

Low Voltage Airflow Icon Fan Pull Cord Module

£9.30 ex. vat £11.16 inc. vat

Airflow ICON PCTS

Low Voltage Airflow Icon Fan Pull Cord and Timer Module

£18.48 ex. vat £22.18 inc. vat