Manrose CF200 Centrifugal Fans

Manrose CF200T

Manrose Centrifugal Fan with Timer

£66.16 ex. vat £79.39 inc. vat

Manrose CF200H

Manrose Centrifugal Fan with Humidistat + Timer

£116.66 ex. vat £139.99 inc. vat

Manrose CF200PIR

Manrose Centrifugal Fan with Motion Detector

£122.86 ex. vat £147.43 inc. vat