Manrose CF200 Centrifugal Fans

Manrose CF200T

Manrose Centrifugal Fan with Timer

£36.19 ex. vat £43.43 inc. vat

Manrose CF200H

Manrose Centrifugal Fan with Humidistat + Timer

£101.80 ex. vat £122.16 inc. vat

Manrose CF200PIR

Manrose Centrifugal Fan with Motion Detector

£107.51 ex. vat £129.01 inc. vat