BG RCBOs

BG CURB6

BG CURB6 RCBO 6 Amp Single Pole Type B

£22.20 ex. vat £26.64 inc. vat

BG CURB16

BG CURB16 RCBO 16Amp Single Pole Type B

£23.96 ex. vat £28.75 inc. vat

BG CURB20

BG CURB20 RCBO 20Amp Single Pole Type B

£20.92 ex. vat £25.10 inc. vat

BG CURB32

BG CURB32 RCBO 32Amp Single Pole Type B

£22.20 ex. vat £26.64 inc. vat

BG CURB40

BG CURB40 RCBO 40Amp Single Pole Type B

£25.84 ex. vat £31.01 inc. vat