Airflow Modules & Switches

Airflow ICON TM

Airflow Icon TM Airflow Icon Fan Timer Module

£10.83 ex. vat £13.00 inc. vat

Airflow ICON HTM

Airflow ICON HTM Airflow Icon Fan Humidistat Pullcord and Timer Module

£23.56 ex. vat £28.27 inc. vat

Airflow ICON HTS

AID ICON HTS Low Voltage Airflow Icon Fan Humidistat Pullcord and Timer Module

£23.74 ex. vat £28.49 inc. vat

Airflow ICON PRHTM

Airflow Icon PRHTM Airflow Icon Fan PIR Humidistat and Timer Module

£53.64 ex. vat £64.37 inc. vat

Airflow ICON PRTM

Airflow Icon PRTM Airflow Icon Fan PIR and Timer Module

£60.15 ex. vat £72.18 inc. vat

Airflow ICON PRTS

Airlfow PRTS Low Voltage Airflow Icon Fan PIR and Timer Module

£49.97 ex. vat £59.96 inc. vat

Airflow ICON PRHTS

Low Voltage Airflow Icon Fan PIR Humidistat and Timer Module

£53.49 ex. vat £64.19 inc. vat

Airflow ICON PCM

Airflow Icon PCM Airflow Icon Fan Pull Cord Module

£9.16 ex. vat £10.99 inc. vat

Airflow ICON PCS

Low Voltage Airflow Icon Fan Pull Cord Module

£9.16 ex. vat £10.99 inc. vat

Airflow ICON PCTS

Low Voltage Airflow Icon Fan Pull Cord and Timer Module

£16.98 ex. vat £20.38 inc. vat