Airflow Modules & Switches

Airflow ICON TM

Airflow Icon TM Airflow Icon Fan Timer Module

£11.91 ex. vat £14.29 inc. vat

Airflow ICON HTM

Airflow ICON HTM Airflow Icon Fan Humidistat Pullcord and Timer Module

£26.66 ex. vat £31.99 inc. vat

Airflow ICON HTS

AID ICON HTS Low Voltage Airflow Icon Fan Humidistat Pullcord and Timer Module

£25.48 ex. vat £30.58 inc. vat

Airflow ICON PRHTM

Airflow Icon PRHTM Airflow Icon Fan PIR Humidistat and Timer Module

£59.00 ex. vat £70.80 inc. vat

Airflow ICON PRTM

Airflow Icon PRTM Airflow Icon Fan PIR and Timer Module

£52.55 ex. vat £63.06 inc. vat

Airflow ICON PRTS

Airlfow PRTS Low Voltage Airflow Icon Fan PIR and Timer Module

£53.63 ex. vat £64.36 inc. vat

Airflow ICON PRHTS

Low Voltage Airflow Icon Fan PIR Humidistat and Timer Module

£53.69 ex. vat £64.43 inc. vat

Airflow ICON PCM

Airflow Icon PCM Airflow Icon Fan Pull Cord Module

£57.57 ex. vat £69.08 inc. vat

Airflow ICON PCS

Low Voltage Airflow Icon Fan Pull Cord Module

£9.83 ex. vat £11.80 inc. vat

Airflow ICON PCTS

Low Voltage Airflow Icon Fan Pull Cord and Timer Module

£18.22 ex. vat £21.86 inc. vat