BG RCBOs

BG CURB6

BG CURB6 RCBO 6 Amp Single Pole Type B

£22.59 ex. vat £27.11 inc. vat

BG CURB16

BG CURB16 RCBO 16Amp Single Pole Type B

£22.58 ex. vat £27.10 inc. vat

BG CURB20

BG CURB20 RCBO 20Amp Single Pole Type B

£22.58 ex. vat £27.10 inc. vat

BG CURB32

BG CURB32 RCBO 32Amp Single Pole Type B

£22.58 ex. vat £27.10 inc. vat

BG CURB40

BG CURB40 RCBO 40Amp Single Pole Type B

£24.35 ex. vat £29.22 inc. vat