BG RCBOs

BG CURB6

BG CURB6 RCBO 6 Amp Single Pole Type B

£19.73 ex. vat £23.68 inc. vat

BG CURB16

BG CURB16 RCBO 16Amp Single Pole Type B

£19.73 ex. vat £23.68 inc. vat

BG CURB20

BG CURB20 RCBO 20Amp Single Pole Type B

£19.73 ex. vat £23.68 inc. vat

BG CURB32

BG CURB32 RCBO 32Amp Single Pole Type B

£19.73 ex. vat £23.68 inc. vat

BG CURB40

BG CURB40 RCBO 40Amp Single Pole Type B

£21.27 ex. vat £25.52 inc. vat